ترئینات زیادی وجود دارد که می توانند در کلی خانه شما تاثیر گذارد . دکوراسیون داخلی خانه تان را زیباتر جلوه دهد. یکی از این تزئینات گچ بری است که عموما آنرا روی سقف ها می توانیم ببینیم.