گچبری

 هنرگچبری:     شاید کمتر کسی وجود داشته باشد که با گچبری و ساز و کار آن آشنایی نداشته باشد؛ چرا که بدون شک همه انسان ها به نوعی در زندگی خود با گچبری و مصالح آن سر و کار دارند. گچبری در واقع نوعی هنر است که از آن برای ساخت، تعمیر بنا و

تفاوت گچبری سنتی و مدرن

گچبری چیست؟ در این مقاله درباره تفاوت گچبری سنتی و مدرن توضیح دادیم. گچ کاری یکی از هنرهای تزئینی برای نمای خارجی و داخلی ساختمانی است که سابقه بسیار طولانی دارد. گچ دارای خواصی است که آن را به یکی از پرکاربردترین مصالح در معماری سنتی و حتی مدرن تبدیل می کند. این خصوصیات که

گچبری دیوار

انواع گچبری فضا های مختلف از جمله دیوارها در این مقاله درباره گچبری دیوار و ساختمان ها صحبت میکنیم گچبری سقف ها گچبری سقف یکی از رایج ترین و پر استفاده ترین گچبری ها است که به صورت گچبری سنتی برای گچبری سقف به کار میرود. اگر میخواهید درباره استاد گچبری در تهران اطلاعات بیشتری